Bangor is y Coed

Hafan > Eglwysi > Bangor is y Coed

Llun allanol o eglwys Bangor is y Coed

Bangor is y Coed

 


St. Dunawd

Sant Dunawd

Cyfeirnod Ordnance Survey :

SJ 388454

Rhestredig:

Gradd II*

Sir cyn1974 :

Fflint (ar wahân)

Sir 1974  i  1996 :

Clwyd

Sir as ôl - 1996 :

Wrecsam

Mae Bangor-is-y-Coed ym Maelor Saesneg, yr hen ran ar wahân o Sir y Fflint hanesyddol. Roedd y plwyf yn cynnwys trefgordd Sir y Fflint, Bangor a threfgorddau Sir Ddinbych sef Eyton, Royton, Sesswick a Pickhill. At ddibenion hanes teulu, ystyrir Bangor yn gyffredinol fel plwyf yn Sir y Fflint.

Dechreua rhestr rheithoriaid hysbys Bangor yn 1300, a chredir fod yr adeilad presennol yn dyddio o tua'r un amser; er bod eglwys eisoes wedi bod ar y safle ers efallai 600 neu 700 mlynedd. Cafodd ei adfer a'i ailadeiladu'n helaeth rhwng 1723 a 1727. Cafodd ei adfer eto yn 1832, a'i addasu ymhellach ym 1877.

Mae yr eglwys wedi ei chysegru i Dunawd Sant, yr hwn oedd Abad cyntaf y fynachlog ym Mangor ; ond y mae peth tystiolaeth fod cysegriad cynharach i Ddeiniol Sant.

• • •

Am wybodaeth hanes teulu am yr eglwys a'r plwyf, ewch i dudalen  GenUKI Bangor is y Coed.

 Eglwysi