Cofrestrau Anghydffurfiol Sir Ddinbych

Cartref > Amrywiol > Cofrestrau Anghydffurfiol Sir Ddinbych


Cofrestrau Anghydffurfiol Sir Ddinbych


 

Cofrestrau Anghydffurfiol Sir Ddinbych

Mae llawer o gofrestrau capeli anghydffurfiol y sir wedi eu trawsgrifio ac maent ar gael :-

  • ar ffurf CD fel trawsgrifiadau o'r cofrestri gwreiddiol, a adnabyddir fel Mynegai Blackwell (Blackwell Index) gan Gymdeithas Hanes Teulu Clwyd
  • ar ffurf llyfryn fel trawsgrifiadau o'r cofrestrau gwreiddiol gan Gymdeithas Hanes Teulu Clwyd
  • ar-lein fel trawsgrifiadau o'r cofrestrau gwreiddiol yn yr I.G.I.  (Fodd bynnag, - mae llawer o’r cofnodion geni a bedyddio ar yr IGI wedi cael cyfenwau nawddoglyd wedi’u cymhwyso’n anghywir gan y trawsgrifwyr)
  • ar-lein neu ar ficroffilm mewn cangen o Lyfrgell Hanes Teulu (FHL) yr Eglwys L.D.S.

Mae’r cofnodion gwreiddiol wedi’u cadw yn yr Archif Genedlaethol (National Archive) yn Kew, Llundain, Lloegr, gyda rhai yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, neu'r Swyddfa Gofnodion Sir Ddinbych yn Rhuthun 

 

Abergele

Capel
Ffynhonell
Cofrestrau Ar Gael

Mount Sion
Calvinistic Methodist                                         

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1810-1837

IGI Batch C101201

Baptisms 1810-1837

FHL

Baptisms 1810-1837

Brynllwyni
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1831-1837

IGI Batch C101221

Baptisms 1831-1837

FHL

Baptisms 1831-1837

Ebenezer, Moelfre

CFHS Blackwell Index              

Baptisms 1832-1837

IGI Batch C101741

Baptisms 1832-1837

FHL

Baptisms 1832-1837

Bersham / Bers

Capel
Ffynhonell
Cofrestrau Ar Gael

Adwy'r Clawdd, Coedpoeth                           
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index               

Baptisms 1810-1837

IGI Batch C101281

Baptisms 1810-1837

FHL

Baptisms 1810-1837

Betws yn Rhos

Capel
Ffynhonell
Cofrestrau Ar Gael

Calvinistic Methodist                                      

CFHS Blackwell Index                    

Baptisms 1811-1837

IGI Batch C101251

Baptisms 1811-1837

FHL

Baptisms 1811-1837

Brymbo

Capel
Ffynhonell
Cofrestrau Ar Gael

Harwd
Calvinistic Methodist                                        

CFHS Blackwell Index                   

Baptisms 1829-1837

IGI C101341

Baptisms 1829-1837

FHL

Baptisms 1829-1837

Gyfynus
Independent

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1827-1837

Bryneglwys

Capel
Ffynhonell
Cofrestrau Ar Gael

Sion
Calvinistic Methodist                                       

CFHS Blackwell Index                     

Baptisms 1820-1837

IGI Batch C101441

Baptisms 1820-1837

FHL

Baptisms 1820-1837

Bwlchgwyn

Capel
Ffynhonell
Cofrestrau Ar Gael

Calvinistic Methodist                                        

CFHS Blackwell Index                     

Baptisms 1834-1836

FHL

Baptisms 1834-1836

Capel Garmon

Capel
Ffynhonell
Cofrestrau Ar Gael

Calvinistic Methodist                                          

CFHS Blackwell Index                    

Baptisms 1813-1837

IGI C101111

1813-1837

Siloam
Congregationalist

FHL

Baptisms 1822-1837

Cefn Mawr

Capel
Ffynhonell
Cofrestrau Ar Gael

Calvinistic Methodist                                          

CFHS Blackwell Index                      

Baptisms 1819-1837

Wesleyan Methodist

IGI Batch C101611

Baptisms 1815-1837

Seion
Welsh Baptist

CFHS Booklet

Baptisms 1790-1838
Monumental Inscriptions

FHL

Baptisms 1790-1838
Monumental Inscriptions

Cefn Bychan
Welsh Baptist

CFHS Booklet

Baptisms 1798-1866
Monumental Inscriptions

FHL

Baptisms 1798-1866
Monumental Inscriptions

Cefn Meiriadog

Capel
Ffynhonell
Cofrestrau Ar Gael

Calvinistic Methodist                                       

CFHS Blackwell Index                        

Baptisms 1810-1835

IGI Batch C101231

Baptisms 1810-1835

Cerrigydrudion

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Ty'n Rhyd
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1811-1837

IGI Batch C101631

Baptisms 1811-1837

FHL

Baptisms 1811-1837

Hermon, Pentrellyncymer
Independent

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1799-1837

IGI Batch C101651

Baptisms 1799-1837

FHL

Baptisms 1799-1837

Denbigh / Dinbych

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Middle
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1810-1837

IGI Batch C101131

Baptisms 1810-1837

FHL

Baptisms 1810-1837

Swan Lane
Independent

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1763-1837

IGI Batch C101621

Baptisms 1763-1837

FHL

Baptisms 1763-1837

Wesleyan Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1813-1837

IGI Batch C101641

Baptisms 1813-1837

FHL

Baptisms 1813-1837

Derwen

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Clawddnewydd
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1818-1837

FHL

Baptisms 1818-1837

Efenechtyd

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Rhiw
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1826-1837

 

Eglwysbach

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Pwllterfyn
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1813-1837

IGI Batch C101481

Baptisms 1813-1837

FHL

Baptisms 1813-1837

Bryndaionyn
Calvinistic Methodist

FHL

Baptisms 1825-1836

Erbistock / Erbistog

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Ebenezer
Independent

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1832-1837

IGI Batch C101731

Baptisms 1814-1837

FHL

Baptisms 1814-1837

Esclusham / Esclus

Capel Ffynhonell

Registers Available

Wern
Independent

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1808-1837

IGI Batch C101321

Baptisms 1811-1837

Glyntraean

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Erwallo, Crogen Wladis
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1830-1836

FHL

Baptisms 1830-1836

Gwytherin

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Siloh
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1814-1837

IGI Batch C101441

Baptisms 1814-1837

FHL

Baptisms 1814-1837

Gyffylliog

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Bont Uchel
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1812-1837

IGI Batch C101331

Baptisms 1812-1837

FHL

Baptisms 1812-1837

Henllan

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Capel Mawr
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1810-1837

IGI Batch C101161

Baptisms 1810-1837

FHL

Baptisms 1810-1837

Green
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1824-1837

IGI Batch C101191

Baptisms 1824-1837

FHL

Baptisms 1824-1837

Groes
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1814-1837

IGI Batch C101181

Baptisms 1814-1837

FHL

Baptisms 1814-1837

Llanarmon Dyffryn Ceiriog

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Glasaber & Tregeriog
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1812-1836

IGI Batch C101391

Baptisms 1812-1836

Llandyrnog

Chapel

Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Dyffryn
Calvinistic Methodist

IGI Batch C098371

Baptisms 1811-1837

FHL

Baptisms 1811-1837

Llandysilio yn Iâl

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Pentredwr
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1829-1836

FHL

Baptisms 1829-1836

Horeb
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1821-1836

IGI Batch C101361

Baptisms 1821-1836

FHL

Baptisms 1821-1836

Llanefydd

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Ffynnonau
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1810-1837

IGI Batch C101171

Baptisms 1810-1837

FHL

Baptisms 1810-1837

Pentre
Baptist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1805-1837

Llaneilian

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Meifod
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1825-1837

Llanelidan

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Brynbanadl
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1810-1837

FHL

Baptisms 1810-1837

Llanfair Dyffryn Clwyd

Chapel

Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Pentrecelyn
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1823-1837

FHL

Baptisms 1823-1837

Llanfair Talhaearn

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Garnedd
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1822-1837

IGI Batch C101471

Baptisms 1822-1837

FHL

Baptisms 1822-1837

Llanferres

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Maeshafn
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1821-1833

IGI Batch C098431

Baptisms 1821-1837

FHL

Baptisms 1821-1837

Llanfwrog

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Mwrog Street
Particular Baptist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1790-1837

IGI Batch C101891

Baptisms 1791-1837

FHL

Baptisms 1791-1837

Llangernyw

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Bethania, Pandy Tudur
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1811-1837

IGI Batch C101461

Baptisms 1811-1837

FHL

Baptisms 1811-1837

Cefn Coch & Pandy
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1810-1837

IGI Batch C101451

Baptisms 1810-1837

FHL

Baptisms 1810-1837

Llangollen

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Glanyrafon
Congregational

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1811-1837

IGI Batch C101691

Baptisms 1811-1837

FHL

Baptisms 1811-1837

Penybryn with Glyndyfrdwy
Baptist

IGI Batch C102531

Baptisms 1815-1861

FHL

Baptisms 1815-1861

Pontcysyllte
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1825-1837

IGI Batch C101371

Baptisms 1825-1837

FHL

Baptisms 1825-1837

Rehoboth & Berllan
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1805-1837

IGI Batch C101351

Baptisms 1805-1837

FHL

Baptisms 1805-1837

Seion
Wesleyan Circuit

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1812-1837

IGI Batch C101701

Baptisms 1812-1837

FHL

Baptisms 1812-1837

Llangwm

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Capel y Groes
Independent

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1799-1837

IGI Batch C101651

Baptisms 1799-1837

FHL

Baptisms 1799-1837

Llangwyfan

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

New Chapel, Ffordd Las
Independent

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1834-1837

IGI Batch C101721

Baptisms 1834-1837

FHL

Baptisms 1834-1837

Llangynhafal

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Gellifor
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1814-1837

IGI Batch C098361

Baptisms 1814-1837

FHL

Baptisms 1814-1837

Llanrhaeadr yng Nghinmeirch

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Saron, Foel Yta
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1834-1837

IGI Batch C101301

Baptisms 1834-1836

FHL

Baptisms 1834-1837

Pentre
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1812-1837

IGI Batch C101291

Baptisms 1812-1837

FHL

Baptisms 1812-1837

Prion
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1825-1837

IGI Batch C101311

Baptisms 1825-1837

FHL

Baptisms 1825-1837

Llanrwst

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Sion
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1810-1837

IGI Batch C101431

Baptisms 1810-1837

FHL

Baptisms 1810-1837

Tabernacle
Congregational

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1806-1837

IGI Batch C101671

Baptisms 1803-1837

FHL

Baptisms 1803-1837

Llanrwst
Wesleyan Circuit

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1808-1837

IGI Batch C101681

Baptisms 1807-1837

FHL

Baptisms 1807-1837

Llansannan

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Bethania
Baptist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1814-1830

Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1811-1837

IGI Batch C101141

Baptisms 1811-1837

FHL

Baptisms 1811-1837

Tanyfron
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1812-1837

IGI Batch C101151

Baptisms 1812-1837

FHL

Baptisms 1812-1837

Llansanffraid Glan Conwy

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Ebenezer
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1813-1837

IGI Batch C101601

Baptisms 1813-1837

FHL

Baptisms 1813-1837

Llansanffraid Glyn Ceiriog

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Ebenezer
Calvinistic Methodist

IGI Batch C101601

Baptisms 1809-1837

Llansilin

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Bethesda
Congregational

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1813-1837

IGI Batch C101711

Baptisms 1818-1837

FHL

Baptisms 1818-1837

Capel Cefn Canol
Calvinistic Methodist

IGI Batch C104571

Baptisms 1823-1837

FHL

Baptisms 1823-1837

Llysfaen

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Bethel
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1834-1836

FHL

Baptisms 1834-1836

Nantglyn

Chapel

Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Waun
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1811-1837

IGI Batch C101321

Baptisms 1811-1837

FHL

Baptisms 1811-1837

Pentrefoelas

Capel

Source

Cofrestrau Ar Gael

Twllam, Rhydlydan
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1833-1836

FHL

Baptisms 1833-1836

Penycae

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Salem
Particular Baptist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1789-1837

CFHS Booklet

Burials 1868-1949

IGI Batch C101901

Baptisms 1789-1837

Groes
Baptist

CFHS Booklet

 

Rhosllannerchrugog

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Bethlehem (Capel Bychan)
Independent

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1810-1831

IGI Batch C101761

Baptisms 1810-1831

FHL

Baptisms 1810-1831

Jerusalem (Capel Mawr)
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1810-1837

IGI Batch C101871

Baptisms 1810-1837

FHL

Baptisms 1810-1837

Rhostyllen

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Tabernacle
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1833-1837

 

Rhosymedre

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Independent

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1836-1837

Ruabon / Rhiwabon

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Independent

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1814-1837

IGI Batch C101731

Baptisms 1814-1837

FHL

Baptisms 1814-1837

Rhagluniaeth (Providence), Tan y Lan
Calvinistic Methodist
Founded: 1834
Closed: 1981

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1832-1837

IGI Batch C101751

Baptisms 1832-1837

FHL

Baptisms 1832-1837

Ruthin / Rhuthun

Capel Ffynhonell

Cofrestrau Ar Gael

Mill Street
Wesleyan Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1813-1837

IGI Batch C101801

Baptisms 1813-1837

FHL

Baptisms 1813-1837

Rhos
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1813-1837

FHL

Baptisms 1813-1837

Well Street, Pendref
Independent

CFHS Blackwell Index

Baptism 1824-1837

IGI Batch C101791

Baptisms 1824-1837

FHL

Baptisms 1824-1837

St. George / Llansansiôr

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Independent

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1815-1837

IGI Batch C101741

Baptisms 1815-1837

Wrexham / Wrecsam

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Old Baptist Meeting House

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1785-1791
Baptisms 1791-1837
Burials 1785-1791

Abbot Street
Welsh Calvinistic Methodist
Opened: 1821
Closed: 1867

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1811-1837

IGI Batch C101661

Baptisms 1811-1837

Brynyffynon
Wesleyan

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1818-1828
Baptisms 1828-1837

Chester Street
Presbyterian
Opened: c1697
Closed: 1960s

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1712-1718
Baptisms 1719-1837
Baptisms 1746-1814
Burials 1719-1837
Burials 1746-1814
Burials 1815-1837

IGI Batch C101841

Baptisms 1707-1719
Baptisms 1743-1837

Pentrefelin
Independent

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1832-1837

IGI Batch C101831

Baptisms 1832-1837

Penybryn
Independent

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1788-1837

IGI Batch C101861

Baptisms 1784-1837

Wesleyan Methodist

IGI Batch C101851

Baptisms 1813-1837

Yspyty Ifan

Capel Ffynhonell Cofrestrau Ar Gael

Bethel
Independent

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1814-1837

IGI Batch C101811

Baptisms 1805-1837

Capel Mawr
Calvinistic Methodist

CFHS Blackwell Index

Baptisms 1812-1837

IGI Batch C101071

Baptisms 1812-1837