Enwau Lleoedd Lleol

Cartref > Amrywiol > Enwau Lleoedd Lleol


Enwau Lleoedd Lleol


Enwau Lleoedd Lleol

Gall llawer o ffynonellau hanesyddol, megis cofrestri plwyf, gostegion, ewyllysiau, cyfrifiadau a dogfennau cofrestru sifil, roi fersiynau gwahanol o enw'r lle.

Mae'r tabl hwn yn rhoi fersiynau Cymraeg a Saesneg o lawer o enwau lleoedd lleol a gellir ei ddidoli yn ôl Enw Cymraeg, Enw Saesneg neu Sir Hanesyddol.

 • Bellach gellir ystyried yr enwau hynny sydd wedi'u taro drwodd yn ddiangen
 • Ni roddir fersiynau â chysylltnod
 • Mae llawer o amrywiadau sillafu hefyd yn bodoli!

 

Enw Cymraeg
Enw Saesneg
Sir Hanesyddol

Acstyn                                                                           

Axton     

Sir y Fflint                      

Alrhe

Althrey

Sir y Fflint    (Maelor) 

Bae Cinmel

Kinmel Bay

Sir y Fflint   

Bae Colwyn

Colwyn Bay

Sir Dinbych

Bangor is y Coed / Bangor Iscoed    

Bangor on Dee

Sir y Fflint    (Maelor)

Bers

Bersham

Sir Dinbych

Bradle

Bradley

Sir Dinbych

Brogyntyn

Porkington

Shropshire

Brychdyn

Broughton

Sir y Fflint   

Bryn Iorcyn

Bryn Iorkyn

Sir y Fflint   

Bryn Mali

Brynmally

Sir Dinbych

Bryncunallt

Brynkinallt

Sir Dinbych

Brynffordd

Brynford

Sir y Fflint   

Brynhyfryd

Summerhill

Sir Dinbych

Bwcle

Buckley

Sir y Fflint   

Bwras

Borras

Sir Dinbych

Caer

Chester

Cheshire

Caer Din

Gardden

Sir Dinbych

Cei Connah

Connah's Quay

Sir y Fflint   

Chwilog

Wheelock

Cheshire

Chwitffordd

Whitford

Sir y Fflint   

Cilcain

Cilcen

Sir y Fflint 

Cilgwri

The Wirral

Cheshire

Cilhendre

Kilhendre

Shropshire

Cnwcin

Knockin

Shropshire

Coed Babis

Babbinswood

Shropshire

Coed Llai

Leeswood

Sir y Fflint   

Cricieth

Crickheath

Shropshire

Cristionydd Cynrig

Christionydd Kenrick             

Sir Dinbych

Croes Eglwys

Eglwys Cross

Sir y Fflint    (Maelor)

Croesesgob

Bistre

Sir y Fflint   

Croesfaen / Creuddyn

Ruyton-XI-Towns

Shropshire

Croesoswallt

Oswestry

Shropshire

Cwnsyllt

Coleshill

Sir y Fflint   

Dinbych

Denbigh

Sir Dinbych

Diserth

Dyserth

Sir y Fflint   

Eglwysau Basa

Baschurch

Shropshire

Erbistog

Erbistock

Sir Dinbych

Erddig

Erthig

Sir Dinbych

Esclys

Esclusham

Sir Dinbych

Fflannog

Flannog

Shropshire

Ffordun

Forden

Montgomeryshire

Ffrwd

Frood

Sir y Fflint   

Ffynnongroyw

Ffynnongroew

Sir y Fflint   

Gallt Melyd

Meliden

Sir y Fflint   

Generdinlle

Kinnerley

Shropshire

Glanyrafon

Southsea

Sir Dinbych

Glyntraean

Glyntraian

Sir Dinbych

Gresffordd

Gresford

Sir Dinbych

Gwaunyterfyn

Acton

Sir Dinbych

Gwepra

Wepre

Sir y Fflint   

Gyffylliog

Cyffylliog

Sir y Fflint   

Halchdyn

Halghton

Sir y Fflint (Maelor)

Halchdyn

Halton

Sir Dinbych

Helygain

Halkyn

Sir y Fflint   

Hen Golwyn

Old Colwyn

Sir Dinbych

Iffton

Ifton

Shropshire

Iscoed

Iscoyd / Whitewell

Flintshire (Maelor)

Lafister

Lavister

Sir Dinbych

Licswm

Lixwm

Sir y Fflint   

Llai

Llay

Sir Dinbych

Llanddoged

Llandoget

Sir Dinbych

Llandegan

Landican

Cheshire

Llandrillo yn Rhos

Rhos on Sea

Sir Dinbych

Llandudlyst yn y Traean

Dudleston

Shropshire

Llandysilio yn Iâl

Llantysilio

Sir Dinbych

Llanelwy

St. Asaph

Sir y Fflint   

Llaneurgain

Northop

Sir y Fflint   

Llanfarthin

St Martins

Shropshire

Llanfihangel yng Ngheintyn

Alberbury

Shropshire

Llanfor

Llanfawr

Merionethshire

Llannerch Banna

Penley

Sir y Fflint    (Maelor)

Llanrhaeadr

Llanrhaiader

Sir Dinbych

Llansansiôr

St. George

Sir Dinbych

Llwyn Tydmon

Llwyntidman

Shropshire

Llys Bedydd

Bettisfield

Sir y Fflint (Maelor)

Llysfeisir

Maesbury

Shropshire

Maesbrog

Maesbrook

Shropshire

Maesglas

Greenfield

Sir y Fflint   

Marchwiail

Marchwiel

Sir Dinbych

Melwern

Melverley

Shropshire

Mwynglawdd

Minera

Sir Dinbych

Nercwys

Nerquis

Sir y Fflint   

Neuadd Llaneurgain

Northop Hall

Sir y Fflint   

Owrtyn

Overton

Sir y Fflint  (Maelor)

Parc Du

Black Park

Sir Dinbych

Penarlâg

Hawarden

Sir y Fflint   

Penbedw

Birkenhead

Cheshire

Pentre Aeron

Pentre Aaron

Shropshire

Pentre Cynrig

Pentre Kenrick

Shropshire

Pentre Moch

Northop Hall

Sir y Fflint   

Pentrehobyn

Pentrobin

Sir y Fflint   

Plas Madog

Plas Madoc

Sir Dinbych

Ponciau

Ponkey

Sir Dinbych

Pontbleiddyn

Pontblyddyn

Sir y Fflint   

Pontybotcyn

Pontybodkin

Sir y Fflint   

Porffordd

Pulford

Cheshire

Prys

Prees

Shropshire

Prys Gwyn

Preesgweene

Shropshire

Prys Henlle

Preeshenlle

Shropshire

Rhedynfre

Farndon

Cheshire

Rhiwabon

Ruabon / Rhuabon

Sir Dinbych

Rhosnesni

Rhosnessney

Sir Dinbych

Rhosymadog

Rhosymadoc

Sir Dinbych

Rhuthun

Ruthin

Sir Dinbych

Sodyllt

Sodylt

Shropshire

Sonlli

Sontley

Sir Dinbych

Stryt Dinas

Street Dinas

Shropshire

Stryt Isa

Street Issa

Sir Dinbych

Stryt Lydan

Street Lydan

Sir y Fflint  (Maelor)

Swinau

Sweeny

Shropshire

Sychdyn

Soughton

Sir y Fflint   

Sylatyn

Selattyn

Shropshire

Tal Clegir

Nesscliffe

Shropshire

Terfyn

Tarvin

Cheshire

Treboeth

Handbridge

Cheshire

Trefalun

Allington

Sir Dinbych

Treffynnon

Holywell

Sir y Fflint   

Trehywel

Trehowell

Shropshire

Trelawnyd

Newmarket

Sir y Fflint   

Treuddyn

Tryddyn

Sir y Fflint   

Tywyn

Towyn

Sir Dinbych

Wrecsam

Wrexham

Sir Dinbych

Wryddymbre

Worthenbury

Sir Dinbych

Y Bers

Berse / Bersham

Sir Dinbych

Y Dorlan

Darland

Sir Dinbych

Y Dre Wen

Whittington

Shropshire

Y Felallt

Beeston

Cheshire

Y Fflint

Flint

Sir y Fflint   

Y Galedryd / Gledryd

Gledrid

Shropshire

Y Parlwr Du

Point of Ayr

Sir y Fflint   

Y Waun

Chirk

Sir Dinbych

Yr Amwythig

Shrewsbury

Shropshire

Yr Eglwys Wen

Whitchurch

Shropshire

Yr Hôb

Hope

Sir y Fflint   

Yr Orsedd

Rossett

Sir Dinbych

Yr Owredd

Arowry

Sir y Fflint (Maelor)

Yr Wyddgrug

Mold

Sir y Fflint   

 

Ffynonellau :-

 • The Welsh Academy Encyclopaedia of Wales / Gwyddoniadur Cymru yr Academi Gymreig
 • The Welsh Academy English-Welsh Dictionary / Geiriadur Saesneg-Cymraeg yr Academi Gymreig
 • Dictionary of the Place-names of Wales / Geiriadur Enwau Lleoedd Cymru
 • A Vision of Britain Through Time  - 
 • Archif Melville Richards               -  
 • Welsh Administrative and Territorial Units, M. Richards  / Unedau Gweinyddol a Thiriogaethol Cymru, M. Richards (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1969)
 • Welsh Place Names in Shropshire, Richard Morgan / Enwau Lleoedd Cymru yn Swydd Amwythig, Richard Morgan (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1997)
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam