Plwyfi Hynafol Sir Y Fflint

Cartref > Amrywiol > Plwyfi Hynafol Sir Y Fflint

          


Plwyfi Hynafol Sir Y Fflint


Plwyfi Hynafol Sir Y Fflint

Mae'r canlynol yn blwyfi hynafol yn sir hanesyddol Sir y Fflint, a ddiddymwyd ym 1974.

Nid yw sir hanesyddol Sir y Fflint yn debyg iawn i sir fodern Sir y Fflint a ffurfiwyd ym 1996.

Ar ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif, wrth i'r boblogaeth gynyddu mewn llawer o blwyfi, fe'u hisrennir yn blwyfi newydd.

 


Sir y Fflint Hanesyddol

Roedd Sir y Fflint yn un o dair ar ddeg o siroedd hanesyddol Cymru. Roedd yn nodedig am gael sawl allglofannau, a bod y sir leiaf yng Nghymru. Roedd yn sir forwrol wedi'i ffinio i'r gogledd gan Fôr Iwerddon , i'r dwyrain gan aber y Ddyfrdwy , i'r de-ddwyrain gan Swydd Gaer ( Lloegr ) ac i'r de a gorllewin gan Sir Ddinbych .

Roedd y mwyaf o'i allglofannau, y Maelor Saesneg, wedi i ffinio i'r gorllewin gan Sir Ddinbych, i'r dwyrain gan Swydd Gaer (Lloegr), ac i'r de gan Swydd Amwythig (Lloegr). Roedd ebychnod eraill Sir y Fflint yn cynnwys maenorau Marford a Hoseley, Abenbury Fechan a Bryn Estyn, i gyd ar gyrion Wrecsam yn Sir Ddinbych, a hefyd rhan fechan o blwyf Erbistog yn Sir Ddinbych.

Yn ogystal, roedd rhan fechan o Sir y Fflint, gan gynnwys pentref Sealand, wedi'i hynysu ar draws yr Afon Dyfrdwy pan newidiwyd ei chwrs i wella mordwyo.

Ffurfiwyd y sir yn 1284 o dan “delerau Statud Rhuddlan” ac roedd yn cynnwys cantrefi Tegeingl ,

Yr Hob a Maelor Saesneg gynt yn rhannau o deyrnasoedd Cymreig Gwynedd a Phowys Fadog .

Yn ddiweddarach ychwanegwyd Arglwyddiaethau'r Wyddgrug a Phenarlâg a hefyd gilfach Marford a Hoseley at y sir. Yr Wyddgrug oedd y dref sirol.

 


1974-1996 Clwyd

O dan Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, diddymwyd y sir, a sir weinyddol Sir y Fflint ar 1 Ebrill 1974, at ddibenion llywodraeth leol a seremonïol. .

Rhannwyd sir Clwyd yn chwe rhanbarth gweinyddol :-

 •             Alun a Glannau Dyfrdwy (a ffurfiwyd yn gyfan gwbl o rannau o Sir y Fflint hanesyddol)
 •             Colwyn
 •             Delyn  - (a ffurfiwyd yn gyfan gwbl o rannau o Sir y Fflint hanesyddol)
 •            Glyndwr.
 •             Rhuddlan - (a ffurfiwyd yn gyfan gwbl o rannau o Sir y Fflint hanesyddol)
 •            Maelor Wrecsam - (a oedd yn cynnwys rhannau o Sir y Fflint hanesyddol)
 •  

Sir y Fflint fodern

Yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol pellach, diddymwyd sir Clwyd ei hun a chrëwyd sir bresennol

Y Fflint ar 1 Ebrill 1996. Mae hon yn cwmpasu ardal sylweddol wahanol i sir hanesyddol Sir y Fflint fodd bynnag. Parhaodd Yr Wyddgrug i fod y dref sirol.

Roedd y sir newydd yn cynnwys :-

 •              ardal Alun a Glannau Dyfrdwy o Clwyd, a chyn hynny yn Sir y Fflint hanesyddol
 •              ardal Delyn, Clwyd, a gynt yn Sir y Fflint hanesyddol.

____________________

Fodd bynnag :-

 •  daeth y rhannau ar wahân o Sir y Fflint hanesyddol, a fu'n rhan o ardal Wrecsam Maelor, Clwyd,             yn rhan o Fwrdeistref Sirol Wrecsam a oedd newydd ei ffurfio.
 • daeth ardal Rhuddlan o Glwyd a chyn hynny yn Sir y Fflint hanesyddol yn rhan o'r Sir Ddinbych Newydd.

 


 

 NODYN :- Mae rhestr yma yn yr egwyddos saesneg, oherwydd  am y  hypergysylltiad "hyper-link"  i bob plwyf  -  lle cewch mwy o fanylion am yr eglwys. (Ymddiheurwn am hyn).

 

B

Plwyf
 Creuwyd 
              Plwyfi Cyfagos
     

Bangor is y Coed (yn cynnwys Sir y Fflint a Sir Ddinbych) 

1675

Ellesmere, Erbistock, Holt, Marchwiel, Overton, Ruabon, Worthenbury, Wrexham

Bodfari (yn cynnwys Sir y Fflint a Sir Ddinbych) 

1571

Caerwys, Denbigh, Henllan, Llandyrnog,Llanrhaeadr yng Nghinmeirch, Tremeirchion, Ysceifiog              

 

C

Plwyf
 Creuwyd 
              Plwyfi Cyfagos
     

Caerwys                                                                      

1673

Bodfari, Tremeirchion, Whitford, Ysceifiog

Cilcain

1576

Halkyn, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Llandyrnog, Llanferres, Llangwyfan, Llangynhafal, Nannerch, Ysceifiog

Cwm

1727

Dyserth, Rhuddlan, St Asaph, Trelawnyd, Tremeirchion, Whitford

 

D

Plwyf
Creuwyd
              Plwyfi Cyfagos
     

Dyserth                                                                      

1602

Cwm, Gwaunysgor, Meliden, Rhuddlan, Trelawnyd                                                                              

 

F

Plwyf                           
Creuwyd
              Plwyfi Cyfagos
     

Flint                                                                                 

1598

             Northop                                                                                                                                     

 

G

Plwyf
 Creuwyd
              Plwyfi Cyfagos
     

Gwaunysgor                                                                  

1538

Dyserth, Llanasa, Meliden, Trelawnyd                                                                                                  

 

H

Plwyf
Creuwyd
              Plwyfi Cyfagos
     

Halkyn / Helygain                                                       

1594

Cilcain, Holywell, Northop, Ysceifiog

Hanmer

1563

Ellesmere, Malpas, Wem, Welshampton, Whitchurch, Worthenbury

Hawarden / Penarlag

1585

Chester, Dodleston, Hope, Mold, Northop, Shotwick

Holywell / Treffynnon

1677

Halkyn, Northop, Whitford, Ysceifiog

Hope

1668

Dodleston, Gresford, Hawarden, Llanarmon yn Iâl, Llandegla, Mold, Wrexham                                          

 

Ll

Plwyf
Creuwyd
              Plwyfi Cyfagos
     

Llanarmon yn Iâl  (yn cynnwys Sir y Fflint a Sir Ddinbych)           

1676

Bryneglwys, Hope, Mold, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Llandegla,Llanfair Dyffryn Clwyd,Llanferres Llanrhydd

Llanasa

1629

Gwaunysgor, Meliden, Trelawnyd, Whitford

 

M

Plwyf
Creuwyd
              Plwyfi Cyfagos
     

Meliden

1602

Dyserth, Gwaunysgor, Llanasa

Mold / Yr Wyddgrug                                     

1612

Cilcain, Hope, Llanarmon yn Iâl, Llandegla, Llanferres, Nercwys, Northop, Treuddyn                                

 

N

Plwyf
Creuwyd
              Plwyfi Cyfagos
     

Nannerch
 (yn cynnwys Sir y Fflint a Sir Ddinbych)        

1664

Cilcain, Llandyrnog, Llangwyfan, Ysceifiog,                                                                             

Nercwys

1696

Hope

Northop

1590

Cilcain, Halkyn, Hawarden, Holywell, Mold

 

O

Plwyf
Creuwyd
              Plwyfi Cyfagos
     

Overton                           

1602

Bangor is y Coed, Ellesmere, Erbistock                                                                                         

 

P

Plwyf
Creuwyd
              Plwyfi Cyfagos
     

Penley                                                          

1752

Bangor is y Coed, Ellesmere                                                                                                 

 

Rh

Plwyf
Creuwyd
              Plwyfi Cyfagos
     

Rhuddlan                                                       

1681

Abergele, Cwm, Dyserth, St. Asaph                                                                                     

 

S

Plwyf
Creuwyd
              Plwyfi Cyfagos
     

St. Asaph (yn cynnwys Sir y Fflint a Sir Ddinbych) 

1613

Abergele, Henllan, Llannefydd, Rhuddlan, St. George, Tremeirchion                  

 

T

Plwyf
Creuwyd
              Plwyfi Cyfagos
     

Trelawnyd                                        

1696

Cwm, Dyserth, Gwaunysgor, Llanasa, Whitford

Tremeirchion

1601

Bodfari, Caerwys, Cwm, Henllan, St. Asaph, Whitford                                                         

Treuddyn

1611

Mold, Nercwys

 

W

Plwyf
Creuwyd
              Plwyfi Cyfagos
     

Whitford                                       

1657

Caerwys, Cwm, Holywell, Llanasa, Trelawnyd, Tremeirchion, Ysceifiog

Worthenbury                 

1597

Bangor is y Coed, Ellesmere, Hanmer, Holt, Malpas, Overton, Shocklach, Threapwood  

 

Y

Plwyf
Creuwyd
              Plwyfi Cyfagos
     

Ysceifiog                                            

1662

Bodfari, Caerwys, Cilcain, Halkyn, Holywell, Llandyrnog, Nannerch, Whitford