Glofeydd Sir Ddinbych

Cartref > Amrywiol > Glofeydd Sir Ddinbych


Glofeydd Sir Ddinbych

 


Glofeydd Sir Ddinbych

 

Roedd “maes glo Gogledd-Ddwyrain Cymru” yn ymestyn o Groesoswallt yn y de i Brestatyn yn y gogledd, ac yn cynnwys pyllau glo yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Swydd Amwythig.

Roedd rhan Sir Ddinbych o'r maes glo wedi'i ganoli o amgylch plwyfi'r Waun, Rhiwabon a Wrecsam, ardaloedd a oedd gynt yn ddiwydiannol iawn gyda dyddodion mawr o haearn, glo a chlai.

 

Pwll Glo
Lleolioad a Plwyf 
Agorwyd 
Ceuwyd
Nodiadau

Aberderfyn

Ponciau, Ruabon

     

Acrefair

Acrefair, Ruabon

     

Afoneitha

Penycae, Ruabon

   

Yn agos i'r ffordd rhwng Rhos a Wynn Hall. 

Bersham
(or Glanyrafon)

Rhostyllen, Esclusham

1870

1986

SJ314482. Y pwll glo olaf i gau yn yr ardal.

Black Lane

Moss, Wrexham

1897

1957

SJ302536.

Black Park

Chirk

c1653

1949

SJ300392. Y lofa hynaf yn y maes glo. Ym 1949 daeth yn rhan o lofa Ifton.

Boncddu

Rhosllannerchrugog, Ruabon

     

Brandy Pits

Rhosllannerchrugog, Ruabon

     

Broughton, Old

Broughton, Wrexham

c1850

1878

 

Broughton, New

Caego, Wrexham

1883

1910

SJ306516

Brymbo

Brymbo, Wrexham

     

Brynkinallt

Chirk

c1870

1968

 

Brynmali

Broughton, Wrexham

c1770

1935

 

Bryn y Felin

Penycae, Ruabon

   

Tua'r de o ddyffryn Afon Eitha.

Bryn yr Owen

Pentre Bychan, Esclusham

c1715

c1880

Wrth fferm Bryn yr Owen.

Caeglo

Acrefair, Ruabon

   

SJ280429. Wrth orsaf Acrefair (GWR).

Cae Penty

Brymbo, Wrexham

     

Cambrian

Ruabon

     

Cefn

Cefn Mawr, Ruabon

   

Ger fferm Dolydd rhwng gorsaf Cefn (GWR) a'r pentref.

Cefnybedd

Cefn y Bedd, Hope

1913

1934

Yn Sir y Fflint

Chirk Bank

St Martins

c1800

1880s

SJ293371. Yn gysylltiedig â Thramffordd Glyn Ceiriog.

Clawdd Offa

Southsea, Wrexham

 

1943

 

Coed yr Allt

St. Martins

 

 

SJ324396. Tair siafft.

Cristionydd

Penycae, Ruabon

     

Delph

Acrefair, Ruabon

     

Dolydd
(or Vale of Llangollen)

Cefn Mawr, Ruabon

   

SJ278414.

Erwlwyd

Llwyneinion, Rhosllannerchrugog, Ruabon

     

Flannog

Ifton, St Martins

186

 

SJ325397. Fferm Flannog.  Llawer siafftiau.

Fron

Tanyfron, Wrexham

c1806

1930

SJ285524.

Fronheulog

Penycae, Ruabon

     

Ffosygo

Moss, Wrexham

c1849

1917

SJ3054.

Ffrith
(or Glascoed)

Brymbo, Wrexham

 

1922

 

Ffrwd

Moss, Wrexham

 

1904

 

Gardden Hall
(or Morton Pits)

Ruabon

   

 

Gardden Lodge

Ruabon

 

1846

 

Gatewen

Moss, Wrexham

1877

1932

SJ315518.

Gresford

Gresford

1907

1974

SJ338536.

Groes

Penycae, Ruabon

   

Rhwng Groes a Copperas.

Grosvenor
(or Coedpoeth)

Coedpoeth, Wrexham

     

Gutter Hill

Rhosllannerchrugog, Ruabon

     

Gwersyllt

Gwersyllt, Wrexham

1862

1925

SJ315539.

Hafod
(or Ruabon New Colliery)

Hafod y Bwch, Ruabon

1863

1968

SJ312466]

Half Square

Llwyneinion, Rhosllannerchrugog, Ruabon

     

Holland

Brymbo, Wrexham

 

1941

 

Ifton

Ifton, St Martins

1913

1968

SJ321374.

Legacy

Rhosllannerchrugog, Ruabon

1870-75

   

Lodge

Brymbo, Wrexham

     

Llay Hall

Cefn y Bedd, Wrexham

1877

1955

SJ315551.

Llay Main

Llay, Wrexham

1921

1966

SJ328564.

Llannerchrugog

Rhosllannerchrugog, Ruabon

     

Llwyneinion

Rhosllannerchrugog, Ruabon

     

Moreton Hall

St Martins

   

SJ293357.

Mill

Penycae, Ruabon

     

Minera

Minera, Wrexham

     

Mountain Level

Penycae, Ruabon

     

New British

Acrefair, Ruabon

     

Old Furnace Rock

Wynn Hall, Ruabon

 

c1901

 

Pant

Rhosllannerchrugog, Ruabon

     

Pencoed

Brymbo, Wrexham

     

Penhoddw

Ruabon

     

Penrhos

Rhosllannerchrugog, Ruabon

     

Pentrebychan

Pentre Bychan, Esclusham

     

Pentrefawr
(or Y Pentre)

Rhosllannerchrugog, Ruabon

   

Rhywle yn ardal Rhos, Pant neu Pentre Cristionydd ?

Pentrefron
(or Pentrefram)

Talwrn, Coedpoeth, Wrexham

 

1819

SJ282521.

Pentre Dwr

Ruabon

     

Pentre Saeson

Brymbo, Wrexham

 

1871

SJ280533. Gweithrediad bach.

Pen y Bryn

Acrefair, Ruabon

     

Penycae

Penycae, Ruabon

     

Plasbennion

Wynn Hall, Ruabon

   

Gyferbyn a Wynn Hall.

Plas Isa

Penycae, Ruabon

   

SJ279445.

Plas Kynaston
(or Waterloo Pit)

Cefn Mawr, Ruabon

1865

1897

SJ284422. Wrth orsaf Cefn (GWR).

Plas Maen

Cymau, Wrexham

1864

   

Plas Madoc
(or Bee Pit)

Plasbennion, Ruabon

 

1846

 

Plas Mostyn

Brymbo, Wrexham

1801

   

Plas Power

Southsea, Wrexham

1877

1938

 

Ponkey Furnace

Ponciau, Ruabon

     

Preesgwyn
(or Lodge)

Preesgwyn, St Martins

   

SJ293363. Dwy siafft.

Pwll Cadi

Lodge, Brymbo, Wrexham

 

1867

SJ301532. Wrth orsaf Brymbo (GWR).

Pwll Pitar

Brymbo, Wrexham

     

Quinta

Quinta, Weston Rhyn

 

c1901

SJ285367. Cludwyd y glo gan Dramffordd Glyn Ceiriog i Gamlas Llangollen.

Smelt

Brymbo, Wrexham

 

1968

 

Southsea

Southsea, Wrexham

     

Square

Rhosllannerchrugog, Ruabon

     

Stryt Isa

Penycae, Ruabon

     

Sycamore

Acrefair, Ruabon

     

Talwrn

Coedpoeth, Wrexham

     

Trefynant

Acrefair, Ruabon

     

Vauxhall
(or Kenyon)

Morton, Ruabon

1857

1928

SJ306454. Wrth y Morton Inn ( tafarn gynt - nawr ddim mwy).

Westminster

Brynteg, Moss, Wrexham

c1847

1925

SJ309536.

Wrexham & Acton

Rhosddu, Wrexham

1868

1924

SJ328523.

Wynn Hall

Wynn Hall, Ruabon

   

Yn cynnwys "Pwll y Ffowndri" a'r "Rock Pit"

Wynnstay
(or The Green)

The Green, Ruabon

1856

1927

SJ294433.

 

Ffynonellau :-

  • Glofeydd Sir Ddinbych (Collieries of Denbighshire), -  G. G Lerry, 1946 & 1968
  • Maes Glo Gogledd Cymru (The North Wales Coalfield)  - casgliad o luniau, Ithel Kelly, 1990