Undebau Cyfraith Y Tlodion

Cartref > Amrywiol > Undebau Cyfraith Y Tlodion

   


Undebau Cyfraith y Tlodion

 (Poor Law Unions)


 

Undebau Cyfraith y Tlodion

O dan “Ddeddf Diwygio Cyfraith y Tlodion 1834” cafodd holl blwyfi Cymru a Lloegr eu grwpio gyda'i gilydd yn Undebau Deddf y Tlodion. Roedd yn rhaid i bob Undeb Deddf y Tlodion ddarparu man lle gallai pobl nad oeddent yn gallu cynnal eu hunain fyw a gweithio, a elwir yn tlotai, neu/“wyrcws”. Gwnaed yr amodau yn y tlotai yn fwriadol i fod yn llym, ac yn ddi-raddiol er mwyn atal pawb heblaw'r rhai hollol anghenus.

Cyn Deddf 1834, er bod rhai tlotai yn bodoli, roedd plwyfi unigol yn darparu rhyddhad ar ffurf arian, bwyd, dillad neu nwyddau, ond roedd y derbynwyr yn parhau i fyw'n annibynnol.

Ni chafodd system y Wyrcws ei diddymu tan y 1930au.

Nid oedd yr “Undebau Deddf y Tlodion” hyn yn seiliedig ar ffiniau sirol na ffiniau cenedlaethol, gyda llawer o Undebau ar hyd y ffin rhwng Cymru a Lloegr yn cwmpasu rhannau o'r ddwy wlad.

Roedd yr Ardaloedd Cofrestru sifil diweddarach yn seiliedig yn gyffredinol ar yr “Undebau Deddf y Tlodion” hyn.

                    • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 

Sir Ddinbych

         Roedd Sir Ddinbych yn cynnwys chwe Undeb :-

Corwen

 • Crëwyd Undeb Corwen ar 7 Ionawr 1837.
 • Roedd yr Undeb yn cynnwys plwyfi a threfgorddau :-
 • Sir Feirionnydd :-  Betws Gwerful Goch, Corwen, Gwyddelwern, Llandrillo,Llanfihangel Glyn Myfyr (rhan), Llangar, Llansanffraid Glyndydwy.
 • Sir Ddinbych :-  Bryn Eglwys, Cerrigydrudion, Glyn Traean,Llangollen, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llandisilio, Llanfihangel Glyn Myfyr (rhan), Llangwm, Llansanffraid Glyn Ceiriog.
 • Adeiladwyd y tloty ar London Road, i'r dwyrain o Gorwen, ac fe'i hagorwyd yn 1840.
 • Mae'r adeilad bellach yn cael ei ddefnyddio fel gweithdy crefft.
 • Mae cofnodion Undeb Wrecsam yn cael eu cadw yn Archifdy Sir Ddinbych yn Rhuthun.

Rhuthun.

 • Crëwyd Undeb Rhuthun ar 4 Chwefror 1837 ac roedd yn cynnwys plwyfi a threfgorddau :-
 • Aberchwiler, Clocaenog, Derwen, Efenechtyd, Gyffylliog, Llanarmon,Llanbedr Dyffryn Clwyd, Llandegla,Llandyrnog,Llanelidan, Llanfair Dyffryn Clwyd, Llanferres, Llanfwrog, Llangwyfan,Llangynhafal,Llanrhaeadr yng Nghinmeirch, Llanrhydd, Llanychan, Llanynys, Nantglyn, Ruthin.
 • Adeiladwyd y tloty yn Stryd Llanrhydd, Rhuthun.
 • Mae cofnodion Undeb Rhuthun yn cael eu cadw yn Archifdy Sir Ddinbych yn Rhuthun.

 
 Wrecsam.

 • Crëwyd Undeb Wrecsam ar 30 Mawrth 1837 ac roedd yn cynnwys rhannau o Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Swydd Gaer.
 • Roedd yr Undeb yn cynnwys plwyfi a threfgorddau :-
 • Sir Ddinbych :-   Abenbury Fawr, Acton, Allington, Bersham,Bieston, Borras Hofah, Borras Riffre,Brychdyn, Brymbo, Burton, Cacca Dutton, Dutton Diffeth, Dutton y Bran, Erbistog,Erddig, Erlas Eyton,Eclusham Uchod, Eclusham Below, Gourton,Gwersyllt, Gresffordd, Llai,Holt, Minera, Ridley, Marchwiel, Pickhill, Royton, Rhiwabon, Sesswick, Stansty, Sutton, Wrecsam Abbott, Wrecsam Regis.
 • Sir y Fflint :-  Abenbury Fechan, Bangor yw’r Coed (hyd 30 Medi 1896), Hope, Marford & Hoseley, Threapwood, Treuddyn, Wrddymbre (hyd 30 Medi 1896).
 • Swydd Gaer :- Agden (hyd 1853), Bradley (hyd 1853),Chidlow (hyd 1853), Chorlton (hyd 1853), Church Shocklach (hyd 1896),Cuddington (hyd 1853), Malpas (hyd 1853), Newton by Malpas (tan 1853). 1853), Oldcastle (hyd 1853), Owrtyn (hyd 1853), Shocklach Oviatt (hyd 1896), Stockton (hyd 1853), Wigland (hyd 1853),Wychough (hyd 1853).
 • Adeiladwyd y tloty tua 1838 oddi ar Ffordd Rhuthun yng Nghroesnewydd, ym mhlwyf y Bers. 
 • Mae Ysbyty Maelor Wrecsam bellach yn sefyll ar y safle.
 • Mae cofnodion Undeb Wrecsam yn cael eu cadw yn Archifdy Sir Ddinbych yn Rhuthun.

Llanrwst.

 • Crëwyd Undeb Llanrwst ar 3 Ebrill 1837.
 • Roedd yr undeb yn cynnwys plwyfi a threfgorddau:
 • Sir Ddinbych :- Gapel Garmon, Eglwysbach, Gwytherin, Llandogged, Llangerniew, Pentrefoelas, Yspyty Ifan.
 • Sir Gaernarfon :- Betws y Coed, Dolwyddelan, Llanrhychwyn, Penmachno, Trefriw.
 • Mae cofnodion Undeb Llanrwst yn cael eu cadw yn Archifdy Sir Ddinbych yn Rhuthun.

 

Llanelwy.

 •  Crewyd Undeb Llanelwy ar 10 Ebrill, 1837.
 •  Roedd yr Undeb yn cynnwys plwyfi a threfgorddau:
 • Sir y Fflint :-  Bodfari (rhan), Dyserth, Galltmelyd gyda Phrestatyn, Rhuddlan a Rhyl, Llanelwy, Tremeirchion.
 • Sir Ddinbych :-  Abergele, Betws yn Rhos, Bodfari (rhan), Cwm, Denbigh, Henllan, Llanddulas, Llanfair Talhaearn, Llansannan, Llanefydd, Llansant Sior.
 • Adeiladwyd y Wyrcws tua 1839 ar Ffordd Dinbych i'r de o Lanelwy.
            * Yn 1847, derbyniwyd plentyn amddifad pump oed o'r enw John Rowlands, Dinbych i dloty Llanelwy. 
            Wedi ymfudo i'r Unol Daleithiau, a mabwysiadu'r enw Henry Morton Stanley, 
            daeth yn newyddiadurwr ac archwiliwr enwog.
 • Cedwir cofnodion Undeb Llanelwy yn Archifdy Sir y Fflint ym Mhenarlâg.

 
Croesoswallt

 • Ym 1791, ymgorfforwyd Cantref Croesoswallt a phlwyfi ffiniol  Y Waun a Llansilin o dan Ddeddf leol er cymorth i'r tlodion.
 • Roedd y Corffori yn cynnwys plwyfi a threfgorddau:
 • Swydd Amwythig :- Kinnerley, Knockin, Llanymynech, Llanyblodwell, Plwyf Croesoswallt, Tref a “Liberties” Croesoswallt,Ruyton of the Eleven Towns, St Martins, Selattyn, Soughton ( nawr Sychtyn ), West Felton, Whittington.
 • Sir Ddinbych :-  Y Waun, Llansilin.
 • Adeiladwyd y Wyrcws yn Morda, ger Croesoswallt.
 • Mae cofnodion Undeb Croesoswallt yn cael eu cadw yn Archifdy Swydd Amwythig yn Amwythig, Swydd Amwythig, Lloegr.

 

                • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 

    Sir y Fflint

            Roedd Sir y Fflint yn dod o dan bum Undeb :-

Ellesmere.

 • Crëwyd Undeb Ellesmere ar 14 Tachwedd 1836. Roedd yn gorchuddio rhannau gwledig y ddwy ochr i'r ffin ac yn cynnwys plwyfi a threfgorddau:
 • Swydd Amwythig :-  Baschurch, Cockshutt (o 1896), Ellesmere, Hadnal Ease, Hordley, Middle Great Ness, Little Ness, Pelton, Welsh Hampton.
 • Sir y Fflint :- Bangor is y Coed (o 30 Medi 1896), Bettisfield, Bronington, Halchdyn, Hanmer, Iscoyd (hyd 1853), Owrtyn, Llannerch Banna, Tallarn Green, Tybroughton, Willington, Wrddymbre (o 30 Medi 1896).
 • Roedd y Wyrcws yn Haughton, ger Ellesmere.
 • Cedwir cofnodion Undeb Ellesmere yn Archifdy Swydd Amwythig yn Amwythig, Swydd Amwythig, Lloegr.

 
Treffynnon

 • Crëwyd Undeb Treffynnon ar 30 Ionawr 1837 ac roedd yn cynnwys plwyfi a threfgorddau :-     
 • Sir y Fflint :-  Nannerch, Caerwys, Cilcen (Cilcain yn awr), Fflint, Gwaunysgor, Helygain, Treffynnon, Llanasa, Yr Wyddgrug, Nerquis (yn awr Nercwys), Newmarket (Trelawnyd yn awr), Llaneurgain, Chwitffordd ac Ysceifiog.
 •  Adeiladwyd y tloty ar yr Old Chester Road yn Nhreffynnon. 
 • Yn ddiweddarach daeth y safle hwn yn Ysbyty Lluesty.
 • Mae cofnodion Undeb Treffynnon yn cael eu cadw yn Archifdy Sir y Fflint ym Mhenarlâg.

 

Llanelwy.

 •  Crewyd Undeb Llanelwy ar 10 Ebrill, 1837.
 •  Roedd yr Undeb yn cynnwys plwyfi a threfgorddau:
 • Sir y Fflint :-  Bodfari (rhan), Dyserth, Galltmelyd gyda Phrestatyn, Rhuddlan a Rhyl, Llanelwy, Tremeirchion.
 • Sir Ddinbych :-  Abergele, Betws yn Rhos, Bodfari (rhan), Cwm, Denbigh, Henllan, Llanddulas, Llanfair Talhaearn, Llansannan, Llanefydd, Llansant Sior.
 • Adeiladwyd y Wyrcws tua 1839 ar Ffordd Dinbych i'r de o Lanelwy.
            * Yn 1847, derbyniwyd plentyn amddifad pump oed o'r enw John Rowlands, Dinbych i dloty Llanelwy. 
            Wedi ymfudo i'r Unol Daleithiau, a mabwysiadu'r enw Henry Morton Stanley, 
            daeth yn newyddiadurwr ac archwiliwr enwog.
 • Cedwir cofnodion Undeb Llanelwy yn Archifdy Sir y Fflint ym Mhenarlâg.


Boughton Fawr  (Great Boughton) (1837-1871)

 •  Crëwyd Undeb Great Boughton ar 17 Mai 1837. Roedd yn gorchuddio rhannau helaeth o Swydd Gaer ond hefyd yn cynnwys plwyfi a threfgorddau Cymreig:-
 • Sir y Fflint :- Bwcle, Penarlâg, Kinnerton Uchaf, Saltney, Sealand.
 • Adeiladwyd y Wyrcws yn 1857 ar Heath Lane yn Tarvin. 
 • Yn ddiweddarach daeth hwn yn gartref gofal i'r henoed.
 • Ar 1af Chwefror 1853, trosglwyddwyd ardaloedd Sir y Fflint (ynghyd â rhai ardaloedd Swydd Gaer) i Undeb Penarlâg a oedd newydd ei greu (gweler isod).
 • Cedwir cofnodion Undeb Great Boughton yn Archifdy Swydd Gaer yng Nghaer, Swydd Gaer, Lloegr. 

 

Penarlâg.

 • Crëwyd Undeb Penarlâg ar 1 Chwefror 1853, a ffurfiwyd allan o UndebGreat Boughton (gwelwch uchod). Roedd yr Undeb yn cynnwys plwyfi a threfgorddau:-
 • Sir y Fflint :- Penarlâg, Kinnerton Uchaf, Saltney.
 • Swydd Gaer :- Dodleston (1853-1871), Eaton (1853-1871), Eccleston (1853-1871), Kinnerton Isaf (1853-1871), Marlston with Leach (1853-1871), Poulton (1853-1871), Pulford (1853 -1871), Great Saughall (1853-1871), Little Saughall (1853-1871), Shotwick (1853-1871), Shotwick Park (1853-1871), Woodbank (1853-1871).
 •  Adeiladwyd y Wyrcws tua 1854 ym Mrychdyn. Daeth yr adeilad yn Ysbyty Brychdyn yn y pen draw, a gaeodd o'r diwedd yn 1994.Ers hynny mae stad o dai wedi'i hadeiladu ar y safle.
 • Mae cofnodion Undeb Penarlâg yn cael eu cadw yn Archifdy Sir y Fflint ym Mhenarlâg, Sir y Fflint.