Cysylltiadau Achyddiaeth

Cartref > Amrywiol > Cysylltiadau Achyddiaeth


Cysylltiadau Achyddiaeth.

 


Cysylltiadau Achyddiaeth

                 

     Cysylltiadau / Ffynonellah Cymraeg :-

                      * * *   Rhestrau Pleidleiswyr Absennol ar gyfer Gogledd Cymru a luniwyd gan Dr Dyfed James.

          Ym mhob etholaeth, roedd pobl a oedd yn gymwys i bleidleisio yn Etholiad Cyffredinol 1918 (ac yn ddiweddarach) ond a oedd i ffwrdd ar wasanaeth rhyfel wedi'u cofrestru fel Pleidleiswyr Absennol. Mae'r rhestrau'n   cynnwys (am o leiaf 95% o'r enwau) Cyfenw, Enw Cyntaf, Cyfeiriad , Rhif Gwasanaeth, Rheng, Uned / Llong / Sgwadron / Catrawd. Maent ar gael mewn dwy fersiwn chwiliadwy o daenlen, y naill yn ôl rhanbarth pleidleisio  a Phlwyf, a'r ail yn ôl  "A - Y"  o'r Cyfenw a'r Enw Cyntaf.

 

                     Cysylltiadau  D.U.  /  Ffynonellau :-